Bär oss

EFS har sänt ut missionärer till andra länder sedan 1866. Genom åren har de praktiska och ekonomiska villkoren växlat, men EFS missionärer har alltid varit vittnen för evangeliet och Jesus Kristus. Missionärerna har också alltid burits av EFS medlemmars givande och bedjande. EFS vill både fördjupa relationen mellan medlemmarna och missionärerna, och stärka den ekonomiska bärkraften. Därför ska missionären knyta till sig så kallade bärare. Dessa kan vara enskilda personer, församlingar, föreningar eller företag. Bäraren har till uppgift att be för missionären och utöver sitt vanliga givande till EFS, månatligen bidra med valfri summa. Varje missionär behöver bärare som tillsammans täcker minst tio procent av EFS kostnader för missionären.

Bär oss i bön

Be att

  • Gud ger oss ett stort hjärta för människorna i Tanzania.
  • vi får vara beskyddade från sjukdomar, olyckor och faror.
  • Guds närvaro får omsluta hela familjen i vardagen.
  • vi får trivas i hemmet, skolan, dagis och på arbetet.
  • vi får styrka och kraft att gå i förutberedda gärningar och tjäna Gud i glädje.

Tack!

Sponsring

Företagare kan sponsra en missionär. Till skillnad från gåvogivande är sponsring avdragsgillt. Sponsorer har rätt att använda vår logotyp Jag bär en missionär i sin marknadsföring. Har du frågor eller behöver hjälp med logotyper, kontakta EFS kansli 018–430 25 00, efs@efs.nu.