Om EFS

EFS, är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Rörelsen består av ca 15 000 människor som är medlemmar i någon av de 350 föreningar som finns spridda över landet. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen. Läs mer om EFS här

EFS internationella mission

Hela evangeliet till hela människan

Med Jesus som förebild vill EFS verka för att människor ska försonas med Gud och sina medmänniskor, bli helade till ande, själ och kropp och bli sända att ständigt bära budskapet om Jesus vidare till nya människor. Detta är holistisk mission: att nå vidare med evangeliet, underbyggt av utbildning och uttryckt i ord och handling. Så kommer människor till en levande tro på Jesus Kristus och får sina liv förändrade genom den Helige Ande. Läs mer om EFS internationella mission här.